+៨៥៥៨១ ៩៨ ៨៨ ៩៨

ពត៌មានសម្រាប់ធ្វើការព្យាបាល

យើងត្រូវការឲ្យមានជាចាំបាច់នូវ ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដ៏ទំនើបឆ្លាតវៃមួយ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យរកមើលឲ្យឃើញភស្តុតាង និងពត៌មានសម្រាប់ព្យាបាលជម្ងឺ ដែល អាច ជួយអ្នកជម្ងឺមហារីកបាន។សព្វថ្ងៃនេះ ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របែបនេះ គឺមានហើយ។ ម៉ាស៊ីន IBM Watson ដែលជាម៉ាស៊ីនឯកទេសខាងជម្ងឺមហារីក នឹង ឆ្លុះ បញ្ចាំងពីអនាគតនៃវិជ្ជសាស្រ្ត។ វិជ្ជបណ្ឌិតរបស់មន្ទីរពេទ្យបំរុងរ៉ាត់ នឹងជាមនុស្សដំបូងបំផុត ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះ ក្រៅពីអាមេរិកខាងជើង។ សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលម៉ាស៊ីនWatsonជួយអ្នកឯក
ទេសខាងជម្ងឺមហារីក
ក្នុងការជ្រើសរើសវិធីព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធិភាព

គម្រោងរបស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រជំនួយវះកាត់

គ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹង នៅមន្ទីរពេទ្យបំរុងរ៉ាត់ ធ្វើការវះកាត់ជង្គង់ និងត្រគាក ដោយមានជំនួយពី ប្រភេទម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ 3D និងដៃមនុស្សយន្ត។ ការរៀបតម្រង់ និងការតឡើងវិញយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ បានជួយអ្នកជម្ងឺ ឲ្យធ្វើចលនាបានវិញដោយគ្មានការឈឺចាប់។

សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិធីដែលយើងធ្វើការព្យាបាលអ្នកជម្ងឺដែលមានបញ្ហាជង្គង់ និងត្រគាកសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា


ការវះកាត់ជំងឺភ្នែកឡើងបាយឡាស៊ែរនិងការផ្សាំកែវ intraocular

ជំងឺភ្នែកឡើងបាយគឺជាស្ថានភាពដែលជាកន្លែងដែលកែវភ្នែកបានក្លាយទៅជាស្រអាប់និងពពកមួយ។ នេះអាចជាផ្នែកមួយដ៏សាមញ្ញនៃការដំណើរការ aging បណ្តាលមកពីកត្តាហានិភ័យផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ សម្រាប់ការព្យាបាលនៃជំងឺភ្នែកឡើងបាយបច្ចេកវិទ្យាឡាស៊ែរ Femtosecond

បំរុងរ៉ាត់ឈ្នះ "នេះជាពានរង្វាន់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នេះ។

«ការគ្រប់គ្រងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C, បន្ទាប់ពីការព្យាបាលបឋម: 6 ខែតាមដានលទ្ធផលពីមន្ទីរពេទ្យឯកជនទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ។ "