+៨៥៥៨១ ៩៨ ៨៨ ៩៨

ពត៌មានសម្រាប់ធ្វើការព្យាបាល

យើងត្រូវការឲ្យមានជាចាំបាច់នូវ ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដ៏ទំនើបឆ្លាតវៃមួយ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យរកមើលឲ្យឃើញភស្តុតាង និងពត៌មានសម្រាប់ព្យាបាលជម្ងឺ ដែល អាច ជួយអ្នកជម្ងឺមហារីកបាន។សព្វថ្ងៃនេះ ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របែបនេះ គឺមានហើយ។ ម៉ាស៊ីន IBM Watson ដែលជាម៉ាស៊ីនឯកទេសខាងជម្ងឺមហារីក នឹង ឆ្លុះ បញ្ចាំងពីអនាគតនៃវិជ្ជសាស្រ្ត។ វិជ្ជបណ្ឌិតរបស់មន្ទីរពេទ្យបំរុងរ៉ាត់ នឹងជាមនុស្សដំបូងបំផុត ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះ ក្រៅពីអាមេរិកខាងជើង។ សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលម៉ាស៊ីនWatsonជួយអ្នកឯក
ទេសខាងជម្ងឺមហារីក
ក្នុងការជ្រើសរើសវិធីព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធិភាព

គម្រោងរបស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រជំនួយវះកាត់

គ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹង នៅមន្ទីរពេទ្យបំរុងរ៉ាត់ ធ្វើការវះកាត់ជង្គង់ និងត្រគាក ដោយមានជំនួយពី ប្រភេទម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ 3D និងដៃមនុស្សយន្ត។ ការរៀបតម្រង់ និងការតឡើងវិញយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ បានជួយអ្នកជម្ងឺ ឲ្យធ្វើចលនាបានវិញដោយគ្មានការឈឺចាប់។

សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិធីដែលយើងធ្វើការព្យាបាលអ្នកជម្ងឺដែលមានបញ្ហាជង្គង់ និងត្រគាកសំណួរ និងចម្លើយ

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីនីតិវិធីវេជ្ជសាស្រ្ត ឬចម្ងល់ទូទៅ សូមប្រើប្រាស់ទម្រង់ខាងក្រោម ដើម្បីទាក់ទងមកកាន់មន្ទីរពេទ្យ ឬតំណាងប្រចាំមូលដ្ឋានណាម្នាក់របស់យើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំមានតំណាងនៅក្នុងប្រទេសច្រើនជាង ២៥ ដើម្បីជួយលោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាបន្ទាន់ ឬត្រូវការការឆ្លើយតបភ្លាមៗ សូមទូរសព្ទមកមន្ទីរពេទ្យតាមលេខ +(៨៥៥) ៨១​ ៩៨​ ៨៨​ ៩៨ / +(៨៥៥) ៨១ ៩៩​ ៨៨ ៩៨ ។

ការសាកសួរព័ត៌មានវេជ្ជសាស្រ្ត

ប្រភេទនៃការសាកសួរព័ត៌មាន *
និតិវិធីដែលចាប់អារម្មណ៏ *

ការស៊ើបអង្កេតទៅការិយាល័យតំណាងបំរុងរ៉ាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ

ប្រទេសនៃការិយាល័យបំរុងរ៉ាត់
ប្រធានបទនៃការស៊ើបអង្កេត
ខ្ញុំសាកសួរសម្រាប់ *

សំណួររបស់លោកអ្នក *


ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ

​​​​អុីម៉ែល *
វាយអុីម៉ែលឡើងវិញ *
នាមខ្លួន * (ដូចបង្ហាញនៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែន/ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់លោកអ្នក)
នាមត្រកូល *
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត *
ភេទ *
ប្រទេស *
ធ្លាប់មកមន្ទីរពេទ្យបំរ៉ុងរ៉ាត់ពីមុនដែរឬទេ?
ទូរសព្ទចល័ត (រួមទាំងលេខកូដប្រទេស)

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

នៅពេលដាក់ទម្រង់ស្នើសុំព័ត៌មាននេះ ខ្ញុំយល់ព្រមថា
  1. រាល់វិវាទ ឬការទាមទារសំណង (រួមទាំងការទាមទារសំណងទាក់ទងនឹងរបួស) ដែលទាក់ទងនឹងសេវាថែទាំសុខភាព ដែលបានទទួលពីមន្ទីរពេទ្យ បំរ៉ុងរ៉ាត់ អន្តរជាតិ ដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយតាមការព្រមព្រៀងគ្នា ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសថៃ និងយុត្តាធិការផ្តាច់មុខរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសថៃ។
  2. ព័ត៌មាន ឬសេចក្តីលម្អិតពាក់ព័ន្ធណាមួយ រួមទាំង តម្លៃប៉ាន់ស្មាន គឺគ្រាន់តែសម្រាប់បុគ្គលដែលធ្វើការស្នើសុំព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ និងមិនអាចត្រូវបានទាមទារ ឬយោងដល់ ដោយអ្នកផ្សេងបានឡើយ។
  3. ព័ត៌មានវេជ្ជសាស្រ្ត និងសោហ៊ុយប៉ាន់ស្មានណាមួយដែលត្រូវបានផ្តល់ អាចមានការកែប្រែ ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពវេជ្ជសាស្រ្ត ឬកត្តាឥតព្រាងទុកផ្សេងៗ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងឡើយ។

សូមអានលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងចុចលើ "ខ្ញុំយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌ" ដើម្បីបន្ត។ពេលវេលាឆ្លើយតប៖ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ មន្ទីរពេទ្យ បំរ៉ុងរ៉ាត់ នឹងឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល ៧២ ម៉ោង។ ការសួរតម្លៃ អាចត្រូវការពេលវេលាយូរជាងនេះ អាស្រ័យលើការមានគ្រូពេទ្យទំនេរ និងភាពស្មុគស្មាញនៃករណី។