+៨៥៥៨១ ៩៨ ៨៨ ៩៨

ពត៌មានសម្រាប់ធ្វើការព្យាបាល

យើងត្រូវការឲ្យមានជាចាំបាច់នូវ ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដ៏ទំនើបឆ្លាតវៃមួយ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យរកមើលឲ្យឃើញភស្តុតាង និងពត៌មានសម្រាប់ព្យាបាលជម្ងឺ ដែល អាច ជួយអ្នកជម្ងឺមហារីកបាន។សព្វថ្ងៃនេះ ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របែបនេះ គឺមានហើយ។ ម៉ាស៊ីន IBM Watson ដែលជាម៉ាស៊ីនឯកទេសខាងជម្ងឺមហារីក នឹង ឆ្លុះ បញ្ចាំងពីអនាគតនៃវិជ្ជសាស្រ្ត។ វិជ្ជបណ្ឌិតរបស់មន្ទីរពេទ្យបំរុងរ៉ាត់ នឹងជាមនុស្សដំបូងបំផុត ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះ ក្រៅពីអាមេរិកខាងជើង។ សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលម៉ាស៊ីនWatsonជួយអ្នកឯក
ទេសខាងជម្ងឺមហារីក
ក្នុងការជ្រើសរើសវិធីព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធិភាព

គម្រោងរបស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រជំនួយវះកាត់

គ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹង នៅមន្ទីរពេទ្យបំរុងរ៉ាត់ ធ្វើការវះកាត់ជង្គង់ និងត្រគាក ដោយមានជំនួយពី ប្រភេទម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ 3D និងដៃមនុស្សយន្ត។ ការរៀបតម្រង់ និងការតឡើងវិញយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ បានជួយអ្នកជម្ងឺ ឲ្យធ្វើចលនាបានវិញដោយគ្មានការឈឺចាប់។

សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិធីដែលយើងធ្វើការព្យាបាលអ្នកជម្ងឺដែលមានបញ្ហាជង្គង់ និងត្រគាកការណាត់ជួប

ការណាត់ជួបបន្ទាន់: ចំពោះការណាត់​ជួប​បន្ទាន់ សូមទំនាកទំនង​មក​មន្ទីរពេទ្យ​អន្តរជាតិ​បំរុង​រ៉ាត់​ តាមរយះ +(៨៥៥) ៨១ ៩៨ ៨៨ ៩៨ / +(៨៥៥)​ ៨១ ៩៩ ៨៨ ៩៨ និង ប្រទេសថៃះ ០២ ៦៦៧ ១៥៥៥

ការណាត់ជួបទី 1

ព័ត៌មាននៃការណាត់ជួបរបស់អ្នកសូមជ្រើសរើស "ឯកទេស" ដើម្បីទទួលបានបញ្ចីឈ្មោះ​វេជ្ជបណ្ឌិត​តាមជំនាញ​ ឫជ្រើសយក "ការស្វែងរកកម្រិតខ្ពស់" ដើម្បី​ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសទាំងអស់។

ឯកទេស:
ការណាត់ជួបដែលចង់បាន​
ជម្រើស កាលបរិច្ឆេទ * ម៉ោង
ទី 1
ទី 2
សំណើរពិសេស:
ឯកសារភ្ជាប់

ពត៌មានជម្ងឺ

អ៊ីម៉ែល *
បញ្ជាក់អ៊ីម៉ែល *
ឈ្មោះ *
នាមត្រកូល *
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត *
ភេទ *
ប្រទេសនៃលំនៅដ្ឋាន *
ធ្លាប់បានទៅទស្សនាបំរុងរ៉ាត់?
លេខទូរស័ព្ទ *
តើអ្នកត្រូវការសេវាបកប្រែ?


ផែនការការធ្វើដំណើរ

ផែនការការធ្វើដំណើរ
ចំនួននៃការស្នាក់នៅ:
ត្រូវស្នាក់នៅ?


លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

ដោយដាក់ស្នើសំណុំបែបបទការណាត់ជួបនេះខ្ញុំយល់ស្របថា:
  1. ការធ្វើឱ្យការណាត់ជួប នៅលើគេហទំព័រនេះ ដោយមាន គ្រូពេទ្យ មន្ទីរពេទ្យ បំរុងរ៉ាត់ អន្តរជាតិ គឺសម្រាប់ ការរៀបចំប៉ុណ្ណោះ ។ បំរុងរ៉ាត់អន្តរជាតិ បុគ្គលិក របស់ខ្លួន, គ្រូពេទ្យ ឬ គ្រូពេទ្យ ណាមួយដែលណាត់ជួប ត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយការប្រើប្រាស់ គេហទំព័រនេះ មិនបានព្រមព្រៀងគ្នា ក្នុងការផ្តល់រាយ ជាមួយនឹង ការណាមួយផ្តល់ដំបូន្មាន វេជ្ជសាស្រ្តនីតិវិធីវិនិច្ឆ័យ ឬព្យាបាល រហូតដល់ ការចុះហត្ថលេខា នេះបានចុះបញ្ជី នៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ នៅឯមន្ទីរពេទ្យ បំរុងរ៉ាត់ អន្តរជាតិ។
  2. ជម្លោះឬពាក្យបណ្តឹង (រួមបញ្ចូល ទាំង ពាក្យបណ្តឹង រងរបួស) ទាក់ទងទៅនឹង សេវាថែទាំសុខភាព ដែលទទួលបាន ពីអន្ដរជាតិ បំរុងរ៉ាត់ ដែលមិនត្រូវបាន ដោះស្រាយ ដោយកិច្ចព្រមព្រៀង គ្នាទៅវិញ ទៅគឺជាប្រធានបទ ត្រូវច្បាប់ និងយុត្តាធិការ ផ្តាច់មុខរបស់តុលាការ ដែលសមរម្យ នៅក្នុងប្រទេសថៃ។

** ចុចលើប៊ូតុង ខាងក្រោមនេះ បង្ហាញពីកិច្ចព្រមព្រៀង ចំពោះលក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើប្រាស់ ដែលបានបញ្ជាក់ ខាងលើ។

ពេលឆ្លើយតប: បំរុងរ៉ាត់ នឹងឆ្លើយតប ក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងសម្រាប់ សំណើ ការណាត់ជួប ក្នុងអំឡុងពេលនេះ។