+៨៥៥៨១ ៩៨ ៨៨ ៩៨

ពត៌មានសម្រាប់ធ្វើការព្យាបាល

យើងត្រូវការឲ្យមានជាចាំបាច់នូវ ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដ៏ទំនើបឆ្លាតវៃមួយ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យរកមើលឲ្យឃើញភស្តុតាង និងពត៌មានសម្រាប់ព្យាបាលជម្ងឺ ដែល អាច ជួយអ្នកជម្ងឺមហារីកបាន។សព្វថ្ងៃនេះ ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របែបនេះ គឺមានហើយ។ ម៉ាស៊ីន IBM Watson ដែលជាម៉ាស៊ីនឯកទេសខាងជម្ងឺមហារីក នឹង ឆ្លុះ បញ្ចាំងពីអនាគតនៃវិជ្ជសាស្រ្ត។ វិជ្ជបណ្ឌិតរបស់មន្ទីរពេទ្យបំរុងរ៉ាត់ នឹងជាមនុស្សដំបូងបំផុត ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះ ក្រៅពីអាមេរិកខាងជើង។ សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលម៉ាស៊ីនWatsonជួយអ្នកឯក
ទេសខាងជម្ងឺមហារីក
ក្នុងការជ្រើសរើសវិធីព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធិភាព

គម្រោងរបស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រជំនួយវះកាត់

គ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹង នៅមន្ទីរពេទ្យបំរុងរ៉ាត់ ធ្វើការវះកាត់ជង្គង់ និងត្រគាក ដោយមានជំនួយពី ប្រភេទម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ 3D និងដៃមនុស្សយន្ត។ ការរៀបតម្រង់ និងការតឡើងវិញយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ បានជួយអ្នកជម្ងឺ ឲ្យធ្វើចលនាបានវិញដោយគ្មានការឈឺចាប់។

សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិធីដែលយើងធ្វើការព្យាបាលអ្នកជម្ងឺដែលមានបញ្ហាជង្គង់ និងត្រគាកសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសថៃ


ការនាំយកឡើងទារក - ព្រឹកសម្រាប់ឪពុកម្តាយនិងឪពុកម្តាយទាំងអស់ទៅជាមាន

នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 21 ខែមីនាម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 2 រសៀលនៅឯសន្និសិទបន្ទប់មួយ & B ដែល 21 FL ។ បំរុងរ៉ាត់គ្លីនិកអគារ

ទិន្នន័យសំខាន់កញ្ចប់ពិនិត្យឡើងទូលំទូលាយ

តើមានអ្វីប្រសិនបើមានគឺជាការពិនិត្យដែលមិនអាចរកបានតែបញ្ហាសុខភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានក្មេងមើលទៅល្អប្រសើរជាងមុននិងការរស់នៅបានយូរជាងមួយ?